V-A-K-Ad là gì?

Nhận diện tính cánh là một công cụ cực kỳ hữu hiệu giúp các nhà quản lý, lãnh đạo, những người làm về bán hàng, marketing giao tiếp hiệu quả hơn, giải quyết vấn đề và ra quyết định tốt hơn… Ngoài ra nó còn giúp bạn trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc.

(V) Thị giác

Người thị giác có xu hướng làm mọi việc nhanh hơn dù đó là hành động hay lời nói. Một hình ảnh tốt hơn ngàn lời nói và người thị giác xử lý thông tin bằng cách mô tả ngôn từ thành hình ảnh trong tâm trí.

(Ad) Nội tâm

Người nội tâm thường biểu thị tính cách của cả 3 nhận diện trên. Thêm vào đó, họ hay tự nói chuyện với chính mình rất nhiều và họ rất thích cảm nhận mọi thứ để hiểu tường tận những thứ đó.

(A) Thính giác

Người thính giác thích làm mọi thứ theo nhịp điệu. Họ có giọng nói cao vừa phải. Họ hay nói với chính mình, nói ra miệng hoặc nghĩ trong đầu; họ cũng hay mấp máy môi khi đọc.

(K) Cảm xúc

Người cảm xúc thường hay thở thấp dưới phổi. Do vậy, bạn có thể thấy bụng của họ phập phồng. Họ thường làm mọi thứ chậm chạp hơn người thị giác và có giọng trầm. Khi họ nói, họ thường dừng lại giữa mỗi câu và họ xử lý mọi thứ khi được chỉ dẫn theo cảm xúc họ có.

V-A-K-Ad là gì?

Trước tiên ta hãy tìm hiểu thông tin hệ thống bài test V-A-K-Ad là gì? V-A-K-Ad là bài kiểm tra nhận diện tính cách của NLP (Neuro-Linguistic Programming). Chúng ta thường xử lý thông tin theo 4 cách riêng biệt, gọi là Thị giác (V), Thính giác (A), Cảm xúc (K) và Nội tâm (Ad). Đây là 4 tính cách cơ bản đại diện cho tính cách con người tiếp nhận thông tin thông qua 5 giác quan và cách điển hình mà chúng ta giao tiếp với thế giới bên ngoài. Khi thông tin đi vào não bộ, nó mang ý nghĩa và hình thành lên trải nghiệm khách quan về thế giới xung quanh. Đây là hình ảnh nhận diện của chúng ta gọi là sự nhận thức. Mặc dùng chúng ta ai cũng sử dụng hệ thống nhận diện này, chúng ta đều có thiên hướng riêng về một tuýp người nào đó, tương tự như chúng ta mỗi người thích một loại đồ ăn riêng

© Copyright 2020 TIFLA - All rights reserved.